close
premier
utoljára
Az HBO és Cinemax honlapok használati feltételei

Üdvözöljük a www.hbo.hu honlapon (a továbbiakban: “HBO Honlap”) és www.cinemax-tv.hu honlapon (a továbbiakban: “Cinemax Honlap”, az HBO Honlap és a Cinemax Honlap a továbbiakban együttesen: “Honlapok”)”), melyet az HBO Europe s.r.o. (Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSC: 170 00 Czech Republic, Regisztrációs szám.: 61466786, a továbbiakban: ”HBO”) üzemeltet. Kérjük a Honlapok látogatóit (a továbbiakban: “Felhasználó(k)”), hogy a Honlapok használata előtt olvassák el figyelmesen az alábbi használati feltételeket (a továbbiakban: “Használati feltételek”). Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az alábbi Használati feltételeket, a Honlapok használata nem engedélyezett és a Felhasználók kötelesek a Honlapok használatát azonnal befejezni.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a HBO csatornák (HBO, HBO 2, HBO 3 és azok HD verziói) és a Cinemax csatornák (Cinemax, Cinemax 2 és azok HD verziói), illetve az HBO On demand és az HBO GO lekérhető médiaszolgáltatások médiaszolgáltatója.

A felhasználás köre

A Felhasználó a Honlapokat kizárólag saját személyes, magánjellegű célra használhatja fel, bármiféle üzleti jellegű vagy nyilvános felhasználás tilos.

A Használati feltételek módosításának lehetősége

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltétek időről időre módosulhatnak. A módosított Használati feltételek azon a napon lépnek hatályba, amikor a Honlapokra kikerülnek. A Felhasználó köteles rendszeresen átolvasni a Használati feltételeket annak érdekében, hogy a változásokat megismerje. A Honlapok használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja a módosított Használati feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a módosított Használati feltételekkel, kérjük, ne látogassa a Honlapokat.

Jogellenes felhasználói magatartás

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukban foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
- A Honlapok bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
- A Honlapokhoz kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
- A Honlapokhoz kapcsolódó anyagok és információk publikálása, terjesztése és jogosulatlan felhasználása.

Felelősség kizárása

A jogszabályok által megengedett mértékig az HBO Holding, valamint azok tulajdonosai, kapcsolt vállalkozásai, üzleti partnerei, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Honlapokon elhelyezett tartalmak és információk hitelességéért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
A Honlapok használatával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az HBO Holding nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

HBO Holding az irányadó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizár minden szavatossági és /vagy jótállási kötelezettséget. HBO Holding nem vállal szavatosságot vagy jótállást azért, hogy a Honlapok tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, hogy a hibákat kijavítják, vagy, hogy akár a Honlapokat közvetítő szerver mentes minden vírustól vagy egyéb ártalmas komponenstől.

HBO Holding nem vállal szavatosságot a Honlapokon található tartalmak és funkciók használatával vagy használatának eredményével kapcsolatban azok helyességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy egyéb tulajdonságára vonatkozóan. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden a Honlapok igénybevételéhez használt eszközön bekövetkezett kárt, illetve minden szükségessé váló szervizelési és javítási költséget a Felhasználó visel.

HBO Holding nem vállal szavatosságot a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Honlapok hirdetőtábláin, csevegőfelületein vagy egyéb fórumain megjelenő információk és vélemények nem minősülnek az HBO Holding, vagy ezek kapcsolt vállalkozásaitól származó információknak vagy véleményeknek. HBO Holding nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget ezen információkra vagy véleményekre vonatkozóan, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen információkat és véleményeket bármely más Felhasználó is megismerheti és felhasználhatja. HBO Holding kizárja a felelősségét bármilyen veszteségért, kárért (legyen az tényleges, következményi, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kár), sérelemért, tartozásért, kötelezettségért vagy bármilyen más jellegű körülményért, amely a Honlapokon szereplő információkon vagy véleményeken alapul, vagy abból következik.

Honlapra küldött anyagok

A Honlapokra beküldött minden feljegyzés, üzenet, elektronikus levél, ötlet, javaslat, koncepció vagy egyéb anyag az HBO Holding kizárólagos tulajdonába megy át, történjen a továbbítás bárhonnan a világon, és az HBO Holding jogosult felhasználni az anyagot bármilyen célra, mindenféle időbeni korlátozás nélkül. Az HBO Holding nem vállal felelősséget semmilyen, a Honlapokra elküldött anyagért.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó köteles az HBO Holdingot kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Felhasználónak a Honlapok igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik. A Felhasználó vállalja, hogy megtérít az HBO Holdingnak és azok tisztségviselőinek, alkalmazottainak, kapcsolt vállalkozásainak és leányvállalatainak minden olyan kárt és indokolt ügyvédi költséget, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Használati feltételek előírásait.

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapok szerkezete, külalakja, és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.

A Honlapokon található összes szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a médiatartalmakat és ezek állóképeit, más képeket, fényképeket, karaktereket, neveket, grafikákat, logókat, illusztrációkat, valamint szoftvereket (alkalmazásokat) – az HBO Holding vagy ezek cégcsoportjához tartozó más társaságok, vagy olyan harmadik fél szellemi alkotása, amely engedélyezte az HBO Holdingnak a felhasználást. Ennek megfelelően a Honlapokon található összes szolgáltatás, tartalom és szoftver (alkalmazás) szerzői jogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll. Tilos a Honlapokon elérhető szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, valamint felhasználása más weboldalon vagy számítógépes hálózatban.

Kapcsolati pontok (linkek)

A Honlapokon elhelyezett linkekkel hivatkozott, harmadik személy(ek) által fenntartott külső oldalak tartalmáért az HBO Holdingot semmiféle felelősség nem terheli. Bárki létrehozhat egy, a Honlapokra mutató linket, feltéve, hogy a link nem állítja, sugallja vagy kelti annak látszatát, hogy a Honlapokra vezető oldalt az HBO Holding vagy azzal bármilyen kapcsolatban álló csoport vagy magánszemély szponzorálja vagy támogatja. A Felhasználó nem használhat fel a Honlapokon szereplő logókat, védjegyeket, szolgáltatási jelzéseket vagy egyéb szerzői jogi védelem alá eső anyagokat, az adott jelzés vagy jog tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül. HBO Holding előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem emelheti át vagy foglalhatja bele bármilyen más formában a Honlapokon található tartalom valamely részét vagy bármilyen egyéb anyagot egy másik weboldalba.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Használati feltételek többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

Alkalmazandó jog és eljáró bíróság

Jelen Használati feltételekre a cseh az irányadó azzal, hogy az felhasználás helye szerinti kötelező jogi előírások is alkalmazandóak. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, e Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes cseh bírósághoz fordulni.

Cookiek használata

A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Honlapok megtekintése során a rendszer anonim látogatóazonosítót, ún. sütit (cookie-t) küldjön a Felhasználó számítógépére. A cookiek használatáról további részletes információ a cookie szabályzatban található, amely jelen Használati feltételek elválaszthatatlan részét képezi. Kattintson ide a cookie szabályzat elolvasásához.

Irányadó nyelv

Amennyiben a jelen Használati feltételek magyar nyelven kívül más nyelven is elérhető, úgy mindig a magyar nyelvű változat az irányadó.

HBO elérhetőségei:

HBO Europe
Cím: Praha 7, Jankovcova 1037/49, Post Code: 170 00, Czech Republic
Telefonszám: +420 261 094 44 (cseh és angol nyelven hívható)
E-mail: sekretariat@hbo.cz
Az HBO szolgáltatásai felett a hatósági felügyeletet a cseh rádió és televízió tanács (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - Council for Radio and Television Broadcasting) látja el, amelynek címe: Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2, Czech Republic. Honlap: www.rrtv.cz.

Utolsó frissítés: 2018. május 25.

 

Tisztelt Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat.

A cookie-k használatáról és a használatuk módosításáról itt tájékozódhat.


Többet ne jelenjen meg